لحـن ِ گیـــــــــــرای صدایت ...

http://www.uplooder.net/img/image/46/13f5088e137b933ca5abe64851238c24/9.jpg

گــِره روسری ات را تــو کمی شــُـل تر کن

 چه کسی دیده به « گــُلخانه » هوایی نرسد ..؟!!!

لحن ِ گـیــرای صدایت زود عاشق می کند

جان ِ من تا می شود با هیچکس صحبت نکن...

/ 0 نظر / 50 بازدید